Een goede zorgverlening staat of valt met een goede hygiëne

Foto blogartikel een goede zorgverlening staat of valt met een goede hygiëne

In een zorgomgeving is hygiëne van levensbelang. Omdat zorgvragers doorgaans kwetsbaar zijn is het cruciaal dat ze in een perfect hygiënische omgeving behandeld worden. Arjo is zich daar sterk van bewust en werkt daarom al sinds jaar en dag met een ver doorgevoerd kwaliteitsmanagementsysteem.


RABC: de norm op het gebied van reiniging en desinfectie

RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control) is een kwaliteitsmanagementsysteem dat waarborgt dat de aangeboden antidecubitussystemen op een juiste wijze gereinigd en gedesinfecteerd worden en waarbij tevens vermeden wordt dat de gereinigde systemen opnieuw besmet raken alvorens ze uitgeleverd worden aan de klant. Arjo werkt al sinds 2016 volgens de RABC-norm.

Met welk doel gebruiken we RABC?
RABC wordt gebruikt om de verschillende processen in kaart te brengen, mogelijke risico’s te identificeren en maatregelen vast te leggen om deze risico’s te voorkomen, zodat we de klant antidecubitussystemen met een onberispelijke hygiëne kunnen garanderen.

Om te verzekeren dat dit systeem door alle medewerkers van het hygiënecentrum correct en eenduidig wordt toegepast, heeft Arjo een RABC-handboek uitgewerkt. Het omvat schriftelijk vastgelegde procedures, instructies, en formulieren en documenten volgens de RABC-norm.  

Nu ook TÜV-gecertificeerd: een extra garantie voor hygiëne en kwaliteit

Om niets aan het toeval over te laten heeft Arjo bovendien door het gerenommeerde TÜV-Rheinland een audit van de reinigings- en desinfectieprocessen in het hygiënecentrum laten uitvoeren. En met een positief resultaat: sinds april 2019 is Arjo ook TÜV-gecertificeerd volgens de NEN- EN 14065 : 2016 Europese richtlijn RABC.

Meer informatie over Arjo’s  kwaliteitsmanagementsysteem en reinigings- en desinfectieprocessen? Contacteer ons via mail op info.nl@arjo.com of telefonisch op het nummer: 0344 640 800.