Sara Combilizer: de onmisbare schakel voor vroegtijdige mobilisatie

 Sara_Combilizer_00004_1000px.png

Immobiliteit van patiënten op de IC-afdeling kan leiden tot diverse nadelige effecten. Op korte termijn kan dit leiden tot:

  • Verzwakte ademhalingsfunctie
  • Cardiovasculair aandoeningen
  • Huidletsels
  • Neurologische-/ psychiatrische problemen
  • Musculoskeletale aandoeningen

Op lange termijn kan dit leiden tot een Post-IC Syndroom (PICS), met als mogelijk gevolg:

  • Lichamelijke disfunctie (ICU Acquired Weakness of ICU-AW)
  • Cognitieve disfunctie
  • Geestelijke gezondheidsproblemen

Vroegtijdige mobilisatie kan echter bijdragen tot een snellere revalidatie van patiënten in kritieke toestand en een sneller herstel met een kortere ligduur. Een eerste, belangrijke stap is het regelmatig herpositioneren van de patiënt in bed, waardoor het risico op decubituswonden vermindert. In ons vorige blogartikel kon u lezen hoe een Maxi Transfer Sheet daarbij een belangrijke rol kan spelen.

Een vervolgstap bij vroegtijdige mobilisatie is de Sara Combilizer. Dit hulpmiddel is multifunctioneel en is een combinatie van statafel, stretcher en stoel met meerdere posities.  De overgang van liggen naar staan kan rustig, progressief en veilig worden gerealiseerd.

Hiermee kan een immobiele patiënt in een vroegtijdige fase gemobiliseerd worden naar een zittende en staande positie en draagt het bij aan het voorkomen van bovengenoemde  problemen op korte termijn. Dit is ook van toepassing bij (gesedeerde) patiënten,  zelfs als ze mechanisch worden beademd, waar bij handmatig mobiliseren normaal gesproken veel risico’s gemoeid zijn, zowel voor de patiënt alsook voor de zorgverlener.

Bovendien biedt de Sara Combilizer een laterale kantelfunctie in elke uitgangspositie, waardoor de sensorische, motorische en respiratoire functie door houdingsvariatie extra gestimuleerd kan worden.  De patiënt kan zijn eigen lichaamsgewicht eerder dragen en is hiermee in staat gemakkelijker de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te hernemen.

Het resultaat is een sneller herstelproces van de patiënt, ook op lange termijn met een minder risico op PICS en een lagere fysieke belasting van de zorgverlener om deze vroegtijdige mobilisatie toe te passen.

Meer weten over de Sara Combilizer