Sara Plus: de eerste letterlijke stappen in vroegtijdige mobilisatie

Voor zorgverleners die op een gecompliceerde en vaak drukbezette IC-afdeling werken, is het niet altijd evident om patiënten vanuit bed of een stoel te mobiliseren. Deze zorghandeling vereist in eerste instantie tijd maar ook aangepaste hulpmiddelen en technieken.


Omdat vroegtijdige mobilisatie kan leiden tot sneller herstel,  loont het daarom de moeite om een aantal activiteits- en mobiliteitsdoelstellingen te stellen en deze veilig en met waardigheid te realiseren.

SARAPlus_014_1000px-web.pngIn onze vorige blogs hadden we het over vroegtijdige mobilisatie in en rond het bed. Eenvoudige activiteiten, zoals het regelmatig herpositioneren van de patiënt, maar ook het mobiliseren m.b.v. de Sara Combilizer kunnen vaak al voor klinische verbeteringen zorgen.

Zodra de patiënt echter goede mentale, cognitieve en functionele mogelijkheden heeft en de belastbaarheid van de patiënt het toelaat  kunnen evenwichts-,  steun-, sta- en loopoefeningen de mobiliteit verder stimuleren en verbeteren.  

Met de actieve tillift Sara Plus kan een gestructureerd revalidatieprogramma aangeboden worden. Hiermee worden nog meer de negatieve effecten van immobiliteit tegengegaan en wordt het functioneel herstel van de sensomotorische, cardiovasculaire en respiratoire functie gestimuleerd.

 De Sara Plus benadert een normale wijze van opstaan/gaan zitten (“Vorlage”). Juist vanuit de Sara Combilizer is dit perfect mogelijk. Naast de actieve ondersteuning bij het tot stand komen, kunnen er ook loopoefeningen mee uitgevoerd worden. Hiermee kan de patiënt daadwerkelijk de eerste stappen richting verdere mobilisatie binnen of buiten de IC-afdeling maken. Sara Plus biedt veiligheid en comfort voor de patiënt en zorgt voor actieve betrokkenheid van zijn herstel, met minimale fysieke belasting van de zorgverlener.

Meer weten over de Sara Plus