Vroegtijdige mobilisatie integreren in het revalidatieproces van de IC-patiënt

Sara_Combilizer_00012_web.png

Bij verblijf op IC worden al binnen één dag diverse systemen in het lichaam van de patiënt getroffen door negatieve veranderingen die een relatie hebben met immobiliteit.  Niet of minder bewegen heeft een direct effect op bijvoorbeeld het respiratoire en cardiovasculaire systeem, maar ook op het hele stofwisselingssysteem.

Bedlegerigheid en immobiliteit tijdens verblijf op IC dragen in negatieve zin bij aan de ontwikkeling van ICU-AW (Intensive Care Unit Aquired Weakness). Patiënten in kritieke toestand kunnen aanzienlijk spiermassa verliezen, contracturen ontwikkelen en boeten in op hun cardiovasculaire belastbaarheid. Na ontslag van de IC (en uiteindelijk na ontslag uit het ziekenhuis) is dit één van de oorzaken waarom langdurige nazorg en revalidatie nodig is.

Onderzoek wijst uit dat passief en actief mobiliseren op IC al in een vroeg stadium zinvol, veilig en haalbaar is. Door tijdig te starten met het mobiliseren van de patiënt kan een gunstig effect worden bereikt op:

  • het verbeteren van de cardiovasculaire conditie;
  • het verbeteren van de respiratoire functies;
  • het verhogen van het bewustzijnsniveau van de patiënt;
  • het voorkomen van spieratrofie;
  • het voorkomen van contracturen;
  • het voorkomen van delirium;
  • het verbeteren van het psychisch welzijn;
  • het vergroten van de functionele zelfstandigheid.

Vroegtijdige mobilisatie kan leiden tot een sneller herstel met minder (immobiliteitsgerelateerde) complicaties, een optimaal revalidatieproces en zelfs tot een korter ziekenhuisverblijf. De oplossingen die Arjo kan bieden zijn gemakkelijk te integreren in het zorgproces, waardoor vroegtijdig mobiliseren direct onderdeel uitmaakt van het revalidatieproces. In de voorgaande blogs over vroegtijdige mobilisatie heeft u kennis kunnen maken met het Citadel bedsysteem met geïntegreerd alternerend matras en het Maxi Transfer Sheet tillaken. Deze maken  het mogelijk om te starten met mobilisatie in bed.  Verplaatsingen van patiënten in kritische toestand kunnen hiermee uitermate veilig, comfortabel en gemakkelijk worden uitgevoerd waardoor de drempel om te starten met mobiliseren wordt verlaagd.

Door inzet van de Sara Combilizer kan geleidelijk worden overgegaan naar de volgende fase van mobilisatie. Door de uitgebreide mogelijkheden van dit multifunctionele hulpmiddel kan de patiënt stapje voor stapje in een andere houding (bijvoorbeeld van een ligpositie naar een deels zittende positie) worden gebracht, afhankelijk van de belastbaarheid van de patiënt. Wanneer de patiënt voldoende zit- en stafunctie heeft opgebouwd in de Sara Combilizer kan de Sara Plus actieve tillift worden ingezet om het staan, het lopen en gaan zitten met de patiënt te oefenen. Door de juiste hulpmiddelen op het juiste moment in het revalidatieproces in te zetten, wordt de mobiliteit van de patiënt gecontroleerd en optimaal mogelijk bevorderd en worden risico’s op fysieke overbelasting van medewerkers uitgesloten.

Met vroegtijdig mobiliseren wordt een win-win situatie voor patiënt en ziekenhuis bereikt: de patiënt herstelt sneller en zijn kwaliteit van leven wordt vergroot; door de reductie van het aantal ligdagen is vroegtijdige mobilisatie een kosteneffectief programma voor het ziekenhuis.

Meer weten over vroegtijdige mobilisatie